ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ

Replace the background image and text… Yep, this is the subheading.

VSAT Fixed

Satellite Service

√ Myanmarsat-1B – Myanmar government satellite program

√ Ku band transponders on Intelsat 906 – Geostationary Satellite

√ Has both land and sea coverage over Myanmar

√ The latest generation satellite platform with smart data acceleration and high speed modulation technology

√ Suitable for most applications from sending emails with large attachments to watching YouTube

√ High look angle – if you can see the sky, you can get our service

√ Very Small Aperture Terminal (VSAT)

√ Gateway antenna and hub at the teleport

√ Outdoor antenna andmodem at customer premise

√ Available anywhere in Myanmar

√ Unmatched availability (99.99% up time)

√ Full network solution for more than 10,000 sites

√ Independent of terrestrial infrastructure such as fibre availability

√ Nationwide secure & private network

√ Fast & easy to deploy (no digging required)

√ New sites can be added in the same day

√ Best solution by far for multicast applications

√ Transmit once to all sites (2GB package in less than 2 hours)

√ Supports multiple applications – Point of Sale, Voice, VoIP, Data, Video Conference, Surveillance, email, FTP, SCADA, IPTV, Security, Cellular backhaul

If you have a Vision We will help you to turn it into reality

ကုမ္ပဏီ Services

 Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံသော သတင်းအချက် အလက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါခေါင်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သတ်၍ နယ်ပယ်အလိုက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 • နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း Broadband အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
 • Satellite အား Point to Point (PTP)၊ Point to Multi-Point (PtMP) ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက် ဒီဇိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်း
 • Installation, training, monitoring, maintenance and on-going support

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာသုံး ဆောင်ရွက်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စနစ်များ

 • Broadband Internet Access
 • Internet Access Hotspots and MTU/MDU
 • Voice Application
 • Virtual Private Network
 • Video Conferencing(VDC)
 • Selling Satellite Terminals

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍများ

 

Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နေရာဒေသမရွေး ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လိုအပ်သောနည်းပညာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြင် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်နှင့်နည်းစနစ်များကို သုံးစွဲသူတို့စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 • Banking ,
 • Education
 • E-Government
 • Maritime
 • Oil and Gas
 • Defense
 • Disaster Recovery
 • Emergency Relief

Banking

Banking

Our broadband IP data and voice services enable banks to set up remote branches securely, efficiently and cost-effectively. Remote banking offices can be standalone on your own premises, colocated with another local business, or operates on a mobile basis moving from community to community, business to business. We can give you the security and bandwidth you need to meet the growing demand for banking services in rural and remote areas, and to avoid dependence on unreliable local networks.

E-Government

E-Government

As a relevant Satellite communication services, SBC could support Satellite Communication Service by easily combine with e-Government infrastructure. Hereby, under described three main benefits would become the great outcomes for the government sectors.

In the hard and lack communication places like rural and mountain area, the Satellite can be provide fastest communication for government responsibili-ties.

In the Security Point of View, Satellite Communication is safe and secure for all kind of working programme.

At the time of emergency and disaster events, e-Government can easily control, handle and monitoring for rapid responding process by use of Satellite Communication.

Maritime

Maritime

Coastal merchant and work boats can stay connected 24/7 making calls, emailing, accessing the internet and SMS text messaging from anywhere in all weather conditions. We can help fishermen earn money even before they return to shore. They can send photos of their catch, research prices on the internet and negotiate a sale by phone or via email. For deep sea merchant vessels, we deliver reliable and affordable satellite communications which enable ships to operate at their most efficient and crews to keep in touch with home.

Oil & Gas

Oil & Gas

Speed Bird Company Limited delivers a complete range of satellite communications solutions for the oil and gas industry for the exploration and production sites. We provide full scale of VSAT connectivity solutions with maritime stabilized antennae to support drilling rigs and ships and production locations, such as FPSO, supply and support vessels, semi-submersible rigs. A wide range of stationary and fixed antenna VSAT solutions is available for shallow water production locations and platforms, jack-up rigs and lift boats.

Disaster Recovery and Emergency Relief

Disaster Recovery & Emergency Relief

Disasters are unpredictable, which is why it’s important to have a communications plan with pro-gressive techno -logy that is quickly deployed in any environment and under any circum -stance. Using satellite is ideal because it is independent of terrestrial infrastructure. We Can offers a satellite solution that provides the reliability and global coverage that you can depend on during an emergency, and the technology that can support many types of emergency relief deployment.

my_MMMyanmar