ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ
နှင့် စနစ်များ

 

VSAT Fixed

Satellite Service

√ Myanmarsat-2- Myanmar government satellite program

√ Ku band transponders on Intelsat 906 – Geostationary Satellite

√ Has both land and sea coverage over Myanmar

√ The latest generation satellite platform with smart data acceleration and high speed modulation technology

√ Suitable for most applications from sending emails with large attachments to watching YouTube

√ High look angle – if you can see the sky, you can get our service

√ Very Small Aperture Terminal (VSAT)

√ Gateway antenna and hub at the teleport

√ Outdoor antenna and modem at customer premise

√ Available anywhere in Myanmar

√ Unmatched availability (99.99% up time)

√ Full network solution for more than 10,000 sites

√ Independent of terrestrial infrastructure such as fiber availability

√ Nationwide secure & private network

√ Fast & easy to deploy (no digging required)

√ New sites can be added in the same day

√ Best solution by far for multicast applications

√ Transmit once to all sites (2GB package in less than 2 hours)

√ Supports multiple applications – Point of Sale, Voice, VoIP, Data, Video Conference, Surveillance, email, FTP, SCADA, IPTV, Security, Cellular backhaul

If you have a Vision We will help you to turn it into reality

Our ဝန်ဆောင်မှုများ

Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံသော သတင်းအချက် အလက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါခေါင်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သတ်၍ နယ်ပယ်အလိုက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 • နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း Broadband အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
 • Satellite မှတဆင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း VoIP နှင့် SIP ဖုန်းများချိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
 • Satellite အား Point to Point (PTP)၊ Point to Multi-Point (PtMP) ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက် ဒီဇိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်း
 • Satellite ဆက်စပ်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း၊ လုပ်ဆောင် ချက် များ စောင့်ကြည့်ပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ နှင့် လိုအပ်သော နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့ပေးခြင်း

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာသုံး ဆောင်ရွက်နိုင်သော 

ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စနစ်များ

 • Broadband Internet Access
 • Internet Access Hotspots and MTU/MDU
 • Voice Application
 • Virtual Private Network
 • Video Conferencing (VDC)
 • Selling Satellite Terminals

OUR FULL TURNKEY SOLUTIONS

Turnkey solutions သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော VSAT ထည့်သွင်းထားသည့် TDMA (Time division multiple access) Networks ပြည့်စုံရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး မြင့်မားသော လုပ်ဆောင်ချက် HUB Stations များနှင့် 24/7 Customers များ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထို Networks များသည် Media အားလုံးအတွက် တုံ့ပြန်သော ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းနှစ်ခု၊ ရုပ်သံလွှင့်ခြင်းနှင့် Multicasting Options ရောနှောနေခြင်းနှင့် Mobile Operations နှစ်ခုလုံးအတွက် VSATs tens များပေးပို့နိုင်သည်။

ကုမ္ပဏီမှ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေနိုင်ခြင်း၊ Bandwidth ၏ အတိုင်းအတာ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ Networks များသည် အစိုးရ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများ ရေဒီယို၊ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ခြင်းများနှင့် ဒေသ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ။ ဂြိုဟ်တု Broadband Solutions များသည် တိုးတက်လာသောယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်များတွင် High Quality of Service (QoS) နှင့်ပြောင်းလွယ်ဖြစ်လွယ်ရှိမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍများ

 

Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နေရာဒေသမရွေး ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လိုအပ်သောနည်းပညာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြင် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်နှင့်နည်းစနစ်များကို သုံးစွဲသူတို့စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 • Banking ,
 • Education
 • E-Government
 • Maritime
 • Oil and Gas
 • Defense
 • Disaster Recovery
 • Emergency Relief

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍများ

 

Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နေရာဒေသမရွေး ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လိုအပ်သောနည်းပညာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြင် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်နှင့်နည်းစနစ်များကို သုံးစွဲသူတို့စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 • Banking ,
 • Education
 • E-Government
 • Maritime
 • Oil and Gas
 • Defense
 • Disaster Recovery
 • Emergency Relief

Private Broadband Network နှင့် VoIP ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဝေးလံသော ဒေသများတွင် ဘဏ်ခွဲများဖွင့်ရာ၌ များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် Satellite VPN Network ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် Network လုံခြုံရေး အထူးကောင်းမွန်ခြင်း၊ အကျိုးထိ ရောက်ခြင်း နှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေပါသည်။ ဒေသတွင်းအခြားသော Network ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှု မရှိခြင်းများအပေါ် မှီခိုစရာမလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်သော ကွန်ရက်တစ်ခုကို ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ဒေသတူ မိမိ၏အခြားသော လုပ်ငန်းများနှင့်လည်း ပြန် လည်ချိတ်ဆက်၍ Network Sharing ပြုလုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် ထပ်မံ၍ ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချ ပေးနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် လိုအပ်သော Bandwidthနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဝေးလံသော ကျေးလက်ဒေသများ၊ ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေး ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲသော နေရာများတွင် ခက်ခဲ သောဒေသတွင်း ဆက်သွယ်ရေးများကို အမှီပြုစရာမလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အပြည့်အဝ အာမခံဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးသည် မြန်နှုန်းမြင့်data၊ Internet၊ Voice၊ Multi-Media ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် video conference ပြုလုပ်ခြင်းများကို ထောက်ပံပေးနိုင်သောကြောင့် ဝေးလံသော ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များ ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲသောနေရာများတွင် သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု အနေဖြင့်များစွာ အကျိုးပြုပါသည်။ နယ်စွန်နယ်ဖျား ဒေသများရှိ ကျောင်းများသို့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ သွားလာရန် ခက်ခဲသော ဒေသများသို့ ပါမောက္ခ ဆရာကြီးများ၏ သင်ကြားရေးများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်း အပြန်အလှန် ပြောဆို မေးမြန်းနိုင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ပညာရေးတွင်များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။ Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး Multi-Media စာသင်ခန်းများနှင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ပင်လယ်ကမ်းခြေ ကုန်သွယ် ရေကြောင်း နှင့် ကုန်တင်လှေများသည် မည်သို့သော ရာသီဥတု အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို 24/7ခေါ်ဆို မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ Email ပေးပို့ခြင်း၊ အင်တာနက် လမ်းကြောင်း နှင့် SMS ပေးပို့ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် နိုင်သည်။ ငါးဖမ်းသမားများ အား သင်္ဘော ကမ်းမကပ်မှီ ဝင်ငွေရအောင် ကူညီနိုင် သည်။ ဖုန်းသို့မဟုတ် Email မှတစ်ဆင့် ညှိနှိုင်း ရောင်းဝယ်မှု၊ အင်တာနက်မှရှာဖွေမှုနှင့် ဖမ်းယူ ရရှိသောပမာဏကို ဓာတ်ပုံပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေကြောင်း သင်္ဘောများအတွက် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီး သင်္ဘောဝန်ထမ်းများ အားကျွမ်းကျင်စွာအိမ်အရောက်မောင်းနိုင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် သည်။

 

ပင်လယ်ကမ်းခြေ ကုန်သွယ် ရေကြောင်း နှင့် ကုန်တင်လှေများသည် မည်သို့သော ရာသီဥတု အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို 24/7ခေါ်ဆို မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ Email ပေးပို့ခြင်း၊ အင်တာနက် လမ်းကြောင်း နှင့် SMS ပေးပို့ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် နိုင်သည်။ ငါးဖမ်းသမားများ အား သင်္ဘော ကမ်းမကပ်မှီ ဝင်ငွေရအောင် ကူညီနိုင် သည်။ ဖုန်းသို့မဟုတ် Email မှတစ်ဆင့် ညှိနှိုင်း ရောင်းဝယ်မှု၊ အင်တာနက်မှရှာဖွေမှုနှင့် ဖမ်းယူ ရရှိသောပမာဏကို ဓာတ်ပုံပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေကြောင်း သင်္ဘောများအတွက် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီး သင်္ဘောဝန်ထမ်းများ အားကျွမ်းကျင်စွာ လိုရာခရီးရောက်ရှိစေဖို့ရာ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် သည်။

Speed Bird ကုမ္ပဏီလီမိတက် သည် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်ရုံများ၏ ရှာဖွေရေး နှင့် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် ပြည့်စုံသော ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ဖြေရှင်းချက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ လေ့ကျင့်ရေး ပစ္စည်းများ အားထောက်ပံ့ပေးရန် ရေကြောင်း သွားလာမှုကို တည်ငြိမ်စေသော အင်တာနာများ၊ VSAT ဆက်သွယ်ရေး Solutions ကိုပြီးပြည့်စုံစေသော စက်ပစ္စည်းများ၊ သင်္ဘောများ၊ ထုတ်လုပ်သော နေရာဒေသ FPSO (Floating production storage and offloading) အထောက်အကူပြုခြင်း နှင့် ထောက်ပံ့မှု ရေယာဉ်များ၊ ရေအောက်သုံး ကိရိယာ များကဲ့သို့ ပစ္စည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျယ်ပြန့်သော ပုံသေအကွာအဝေးနှင့် VSAT အင်တာနက် Solutions များသည် ရေတိမ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ရေးနေရာများ၊ စင်များ၊ မြှင့်တင်ပေးသော ကိရိယာများနှင့် မတင်လှေများအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည်။

မခန့်မှန်းနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် တိုးတက်သောနည်းပညာနှင့် မည်သို့သော ပတ်ဝန်း ကျင် အခြေအနေ မျိုးတွင်မဆို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်သော ဆက်သွယ်ရေး Plan တစ်ခုသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ အခြေခံ အဆောက်အဉီး များသည် အမှီအခို ကင်းသောကြောင့် ဂြိုဟ်တုစလောင်းကို အသုံးပြုခြင်း သည် အကောင်း ဆုံးဖြစ်သည်။ Speed Bird ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ကာကွယ်မှုပေးသော ဂြိုဟ်တု Solution တစ်ခုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ အ‌ရေးပေါ် အခြေအနေအတွင်းနှင့် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်ရန် များစွာသောပုံစံများအား ထောက်ပံ့ ပေးထားသော နည်းပညာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

Banking

Banking

Private Broadband Network နှင့် VoIP ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဝေးလံသော ဒေသများတွင် ဘဏ်ခွဲများဖွင့်ရာ၌ များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် Satellite VPN Network ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် Network လုံခြုံရေး အထူးကောင်းမွန်ခြင်း၊ အကျိုးထိ ရောက်ခြင်း နှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေပါသည်။ ဒေသတွင်းအခြားသော Network ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှု မရှိခြင်းများအပေါ် မှီခိုစရာမလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်သော ကွန်ရက်တစ်ခုကို ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ဒေသတူ မိမိ၏အခြားသော လုပ်ငန်းများနှင့်လည်း ပြန် လည်ချိတ်ဆက်၍ Network Sharing ပြုလုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် ထပ်မံ၍ ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချ ပေးနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် လိုအပ်သော Bandwidthနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဝေးလံသော ကျေးလက်ဒေသများ၊ ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေး ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲသော နေရာများတွင် ခက်ခဲ သောဒေသတွင်း ဆက်သွယ်ရေးများကို အမှီပြုစရာမလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အပြည့်အဝ အာမခံဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

Education

Education

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးသည် မြန်နှုန်းမြင့်data၊ Internet၊ Voice၊ Multi-Media ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် video conference ပြုလုပ်ခြင်းများကို ထောက်ပံပေးနိုင်သောကြောင့် ဝေးလံသော ပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များ ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲသောနေရာများတွင် သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု အနေဖြင့်များစွာ အကျိုးပြုပါသည်။ နယ်စွန်နယ်ဖျား ဒေသများရှိ ကျောင်းများသို့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ သွားလာရန် ခက်ခဲသော ဒေသများသို့ ပါမောက္ခ ဆရာကြီးများ၏ သင်ကြားရေးများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်း အပြန်အလှန် ပြောဆို မေးမြန်းနိုင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ပညာရေးတွင်များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။ Speed Bird ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး Multi-Media စာသင်ခန်းများနှင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

E-Government

E-Government

ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် Speed Bird Co., Ltd. သည် အစိုးရ၏ လက်ရှိအခြခံ အဆောက်အဦးနှင့် ကွန်ရက်များပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အစိုးရ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍသည်များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါ သည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပြီး ဝေးလံသော ကျေးလက် နှင့် တောင်ပေါ် ဒေသ များတွင် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးသည် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် မြန်ဆန်သော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုများတွင်လည်း ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးသည် ကိုယ်ပိုင် private network များတည်ဆောက်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအတွက် လုံခြုံမှုပေးနိုင် ပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ချိန်တွင် အစိုးရသည် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုပြီး လွယ်ကူစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင် ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။

Maritime

Maritime

ပင်လယ်ကမ်းခြေ ကုန်သွယ် ရေကြောင်း နှင့် ကုန်တင်လှေများသည် မည်သို့သော ရာသီဥတု အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို 24/7ခေါ်ဆို မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ Email ပေးပို့ခြင်း၊ အင်တာနက် လမ်းကြောင်း နှင့် SMS ပေးပို့ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် နိုင်သည်။ ငါးဖမ်းသမားများ အား သင်္ဘော ကမ်းမကပ်မှီ ဝင်ငွေရအောင် ကူညီနိုင် သည်။ ဖုန်းသို့မဟုတ် Email မှတစ်ဆင့် ညှိနှိုင်း ရောင်းဝယ်မှု၊ အင်တာနက်မှရှာဖွေမှုနှင့် ဖမ်းယူ ရရှိသောပမာဏကို ဓာတ်ပုံပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေကြောင်း သင်္ဘောများအတွက် ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီး သင်္ဘောဝန်ထမ်းများ အားကျွမ်းကျင်စွာ လိုရာခရီးရောက်ရှိစေဖို့ရာ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် သည်။

Oil & Gas

Oil & Gas

Speed Bird ကုမ္ပဏီလီမိတက် သည် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်ရုံများ၏ ရှာဖွေရေး နှင့် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် ပြည့်စုံသော ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ဖြေရှင်းချက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ လေ့ကျင့်ရေး ပစ္စည်းများ အားထောက်ပံ့ပေးရန် ရေကြောင်း သွားလာမှုကို တည်ငြိမ်စေသော အင်တာနာများ၊ VSAT ဆက်သွယ်ရေး Solutions ကိုပြီးပြည့်စုံစေသော စက်ပစ္စည်းများ၊ သင်္ဘောများ၊ ထုတ်လုပ်သော နေရာဒေသ FPSO (Floating production storage and offloading) အထောက်အကူပြုခြင်း နှင့် ထောက်ပံ့မှု ရေယာဉ်များ၊ ရေအောက်သုံး ကိရိယာ များကဲ့သို့ ပစ္စည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျယ်ပြန့်သော ပုံသေအကွာအဝေးနှင့် VSAT အင်တာနက် Solutions များသည် ရေတိမ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ရေးနေရာများ၊ စင်များ၊ မြှင့်တင်ပေးသော ကိရိယာများနှင့် မတင်လှေများအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည်။

Disaster Recovery and Emergency Relief

Disaster Recovery & Emergency Relief

မခန့်မှန်းနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် တိုးတက်သောနည်းပညာနှင့် မည်သို့သော ပတ်ဝန်း ကျင် အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်သော ဆက်သွယ်ရေး Plan တစ်ခုသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ အခြေခံ အဆောက်အဦးများသည် အမှီအခိုကင်းသောကြောင့် ဂြိုဟ်တုစလောင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Speed Bird ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ကာကွယ်မှုပေးသော ဂြိုဟ်တု Solution တစ်ခုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ အ‌ရေးပေါ် အခြေအနေ အတွင်းနှင့် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်ရန် များစွာသော ပုံစံများအား ထောက်ပံ့ ပေးထားသော နည်းပညာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

my_MMMyanmar